Mitown Alışveriş Merkezi - Sergi - Sevil Teoman Rölyef / Retrospektif Sergisi
Reklam Ajansı

Etkinlikler > Sergi - Sevil Teoman Rölyef / Retrospektif Sergisi

Her gün saat 11.00 - 20.00 arası

2012-10-03 - 2012-10-23
Etkinlik Fotoğrafları

1909 yılında kurularak, yüz yıla yaklaşan tarihi boyunca farklı evrelerden geçen Osmanlı Ressamlar Cemiyeti Cumhuriyet dönemine miras kalan ender kurumlardan biri olarak kabul ediliyor. 1973 yılından bu yana Güzel Sanatlar Birliği Resim Derneği adı altında etkinlik, Türk Sanat Tarihi'nin gelişimi içinde sahip olduğu saygın konumun getirdiği sorumluluk bilinciyle, güncel yorumlarıyla geleneksel Türk Resmi'ne sahip çıkarken; aynı zamanda plastik sanatlar alanındaki çağdaş yaklaşımları da destekliyor.

SEVİL TEOMAN'DAN AĞAÇLARIN FANTASTİK DİLİ

Doğanın sanat gözüyle algılanmasıyla sanat ürünü ortaya koymak önemli bir sanatsal evre ise ve buna ayrıca şiirsel duyarlılık da eklenirse daha öznel adımlar atılmış demektir. Bu şiirsel algılarla, yani duygulara yönelik sezgilerin kullanılmasıyla anlatımcı tavır kendini belirler. Teoman'ın tablolarında naif özellikler içinde doğa etkileşimleri ve öznel algılar, tutarlı bir olgunluk ve titizlikle canlandırılmaktadır. Kendi naif yönünü tanıdıkça ve bu duyarlılığını öne çıkardıkça sanatla olan bağı daha da güçlendiği gözlenmektedir.

Geri